Skip to main content

ONZE VISIE

De pedagogische visie aan het hart van KO Mariawende

Voor onze pedagogische visie vertrekken we vanuit de visie dat kinderen krachtige persoontjes zijn. (Malaguzzi Reggio Emilia1920-1994, pedagoog en filosoof). Ze zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld. Kinderen uiten zich niet alleen via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen,...

Kinderen hebben een omgeving nodig waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren. Wij zijn een plaats waar de interesse, mogelijkheden en talenten van kinderen opgepikt en aangesproken worden. Elk kind wordt er gezien met zijn eigen talenten.

We zorgen ervoor dat de ontdekkingsdrang van kinderen, hun drang om de wereld te ervaren met al hun zintuigen, volop kansen krijgt. Bij ons in de opvang kunnen kinderen handelen, spelen, onderzoeken, experimenteren,  uitproberen, falen en successen ervaren. En dit op hun eigen tempo/wijze. 

Voor de ontwikkeling van kinderen vinden we de natuur belangrijk. Het begint daarom bij vies worden in de modder, balanceren op een omgevallen boom, vallen en opstaan, rennen door de regen, … Zo bouwen kinderen spelenderwijs de lichamelijke en geestelijke veerkracht op die helpt om de wereld ontspannen en zelfverzekerd tegemoet te treden.

De opvang is één van de plekken waar kinderen relaties aangaan met andere kinderen en volwassenen buiten de gezinscontext. We zien het als onze opdracht de kinderen aan te moedigen en te ondersteunen in het oefenen van sociaal gedrag. Zo leren kinderen het gevoel te krijgen erbij te horen, invloed te kunnen uitoefenen, om te gaan met diversiteit, vriendschapsrelaties aan te gaan.

In de buitenschoolse opvang willen we kinderen actief en productief betrekken bij beslissingen die hen aangaan.

Ouders blijven de belangrijkste opvoeders. Een goede afstemming van de opvoeding in het gezin en in de groep verbindt de leefwerelden van de kinderen. Dagelijks contact en regelmatig overleg zijn de basis van een goede opvang. We streven ernaar de samenwerking veelzijdig en transparant uit te werken op alle aspecten van de opvang (kind, opvang, beleid) en op verschillende niveau's: meeleven, meedoen en meedenken.