Skip to main content

VISIE

ONZE VISIE

De pedagogische visie aan het hart van KO Mariawende

Voor onze pedagogische visie vertrekken we vanuit de visie dat kinderen krachtige persoontjes zijn. (Malaguzzi Reggio Emilia1920-1994, pedagoog en filosoof). Ze zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld. Kinderen uiten zich niet alleen via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen,...

Kinderen hebben een omgeving nodig waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren. Wij zijn een plaats waar de interesse, mogelijkheden en talenten van kinderen opgepikt en aangesproken worden. Elk kind wordt er gezien met zijn eigen talenten.

We zorgen ervoor dat de ontdekkingsdrang van kinderen, hun drang om de wereld te ervaren met al hun zintuigen, volop kansen krijgt. Bij ons in de opvang kunnen kinderen handelen, spelen, onderzoeken, experimenteren,  uitproberen, falen en successen ervaren. En dit op hun eigen tempo/wijze. 

Voor de ontwikkeling van kinderen vinden we de natuur belangrijk. Het begint daarom bij vies worden in de modder, balanceren op een omgevallen boom, vallen en opstaan, rennen door de regen, … Zo bouwen kinderen spelenderwijs de lichamelijke en geestelijke veerkracht op die helpt om de wereld ontspannen en zelfverzekerd tegemoet te treden.

De opvang is één van de plekken waar kinderen relaties aangaan met andere kinderen en volwassenen buiten de gezinscontext. We zien het als onze opdracht de kinderen aan te moedigen en te ondersteunen in het oefenen van sociaal gedrag. Zo leren kinderen het gevoel te krijgen erbij te horen, invloed te kunnen uitoefenen, om te gaan met diversiteit, vriendschapsrelaties aan te gaan.

In de buitenschoolse opvang willen we kinderen actief en productief betrekken bij beslissingen die hen aangaan.

Ouders blijven de belangrijkste opvoeders. Een goede afstemming van de opvoeding in het gezin en in de groep verbindt de leefwerelden van de kinderen. Dagelijks contact en regelmatig overleg zijn de basis van een goede opvang. We streven ernaar de samenwerking veelzijdig en transparant uit te werken op alle aspecten van de opvang (kind, opvang, beleid) en op verschillende niveau's: meeleven, meedoen en meedenken.

Lees meer …VISIE

Praktisch

Contact

 • 51.213,3.25493

  KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

  Keizerstraat 14A
  8310 Sint Kruis
 • 51.2156,3.25114

  BO 't Speelhuis

  Pastorieweg 19
  8310 St.Kruis Brugge

Lees meer …Praktisch

BO 't Speelhuis

BO 'T SPEELHUIS

Buitenschoolse opvang ’t Speelhuis heeft een capaciteit tot 138 kinderen. Op schooldagen is er opvang van 6u tot 8u30 en vanaf het einde van de schooltijd tot 20u. Op vakantiedagen en schoolvrije dagen is er opvang van 7u tot 18u15. Op aanvraag (o.w.v. arbeidsomstandigheden) kunnen deze uren worden aangepast. Prijzen: zie huishoudelijk reglement.

In ’t Speelhuis werken we met verschillende groepen: de groene groep (kleuters) en de blauwe groep (lagere schoolkinderen). Tijdens vakantieperiodes komt daar nog de rode groep bij (peuters – 1ste kleuter). Elke groep heeft z’n eigen stek in ons gebouw, met materialen en speelgoed aangepast aan de leeftijdsgroep.

Naast een uitgebreid vrij spel aanbod voorzien we ook verschillende activiteiten. Kinderen kiezen altijd zelf of ze al dan niet willen deelnemen. Kinderen kunnen er ook altijd voor kiezen om buiten te spelen.

Naast onze vaste medewerkers krijgen we in de vakantieperiodes ook extra ondersteuning van jobstudenten.

Op woensdagmiddag en tijdens vakantiedagen/schoolvrije dagen kan er een warme maaltijd worden besteld.

51.2159,3.2504

BO 'T SPEELHUIS

PASTORIEWEG 19
8310 ST.KRUIS BRUGGE

BO 'T SPEELHUIS

Pastorieweg 19
8310 St.Kruis Brugge

Lees meer …BO 't Speelhuis

KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

Kinderdagverblijf Ons Tuintje heeft een capaciteit van 89 kinderen en een verhoogde vergunning tot 96 kinderen.

Openingsuren maandag tot vrijdag: 6u30 tot 18u30. Op aanvraag van 6u tot 20u (werkomstandigheden/sociale nood).

Prijzen: volgens inkomenstarief

Meer informatie

In Ons Tuintje werken we met een verticale groepsindeling d.w.z. dat de kinderen worden opgevangen in leefgroepjes van 0 tot 3 jaar.

Er zijn 3 units die elk bestaan uit 2 leefgroepen. Kinderen, ouders en begeleiders trekken dus 3 jaar lang met elkaar op. Dit versterkt de onderlinge band en is goed voor de hechting van de kindjes met hun unitbegeleiders. Ook broers en zussen groeien er samen op. Door verschillende leeftijden samen te brengen kunnen kinderen van elkaar leren. De oudsten leren rekening houden met de kleintjes en de jongsten leren door naar het spel van de peuters te kijken.

In het dagprogramma bouwen we momenten van rust in voor elke leefgroep én trekken we voldoende tijd uit voor de verzorging van de baby’s zonder het spelen van de peuters uit het oog te verliezen. Het dagprogramma wordt gemarkeerd door de vaste onderdelen van de dag, zoals het brengen en afhalen, onthaalmoment in de kring, spelen binnen en buiten, activiteiten, eten, slapen, … en er is voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan het individueel ritme van elk kind.

Om de oudste peuters in de verticale groepen extra uitdaging te bieden, kiezen we voor een ‘opendeurenbeleid’. Dit betekent dat leeftijdsgenootjes uit meerdere groepen samen gaan spelen in de polyvalente ruimte, waar een extra aanbod is van spelmateriaal  en activiteiten (knutselen, voorlezen, klimmen en klauteren, …).

De leefruimtes zijn zo ingericht dat er een veilige plek is voor de baby’s, ruimte voor het motorisch spel voor de beginnende stappers en voldoende uitdagend materiaal voor de peuters. Elke unit heeft ook zijn eigen tuintje.

Om organisatorische redenen worden de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen voor 7u30 en na 18 u samen opgevangen.

Lees het Huishoudelijk Reglement

51.213,3.25493

KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

Keizerstraat 14A
8310 Sint Kruis

KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

Keizerstraat 14A
8310 Sint Kruis

Lees meer …KDV Ons Tuintje / Ons Huisje

Meer artikelen …